Welkom bij comcol.nl - u bent niet ingelogd

Privacy policy

Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als U iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat U graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we U hier graag. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via onze contact-formulier.

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik

Comcol.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor  de acceptatie van uw bestelling,  het tegengaan van overkreditering,  uitvoering van overeenkomsten met u ,  managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, het uitvoeren van analyses  en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Comcol.nl, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Comcol.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Comcol.nl

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Comcol.nl bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons  kenbaar maken. Met betrekking tot informatie verkregen van comcol.nl kunt u bellen met 023 548 20 35, of een brief sturen naar Comcol.nl

Afdeling: Klantenservice, Robert Peereboomweg 4,2031 BC  Haarlem, of een e-mail sturen via onze website  http://comcol.nl/contacts/

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Comcol.nl  te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat  comcol.nl uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring en Comcol.nl informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan BKR.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Comcol.nl  gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Comcol.nl  mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Comcol.nl  gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Comcol.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze website

E-mailnieuwsbrief

Iedere week maken we een overzichtje van de nieuw verschenen titels.
Gecombineerd met wat tips en commentaar wordt dit overzicht per e-mail toegezonden aan degenen die hiervoor hun e-mailadres hebben opgegeven.
Dit e-mailadres is bij ons veilig. We gebruiken het uitsluitend voor de toezending van het nieuws. Het abonnement is op ieder moment gemakkelijk weer te annuleren.
U kunt zich op de pagina nieuwsbrief ook afmelden als abonnee van de mailing-list door in plaats van 'aanmelden' het vakje 'afmelden' te kiezen.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Comcol.nl  van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Comcol.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Comcol.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar  Mijn account

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Comcol.nl