Welkom bij comcol.nl - u bent niet ingelogd

SepaStudio Standaard incl. 1 jaar upgrades

Digitale levering

€ 482,79 € 399,00 Excl.
OF

SepaStudio Standaard incl. 1 jaar upgrades

SepaStudio is een programma waarmee u op eenvoudige wijze betaal- en incasso-batches aan kunt maken in SEPA. Om SepaStudio te kunnen gebruiken, dient uw bank de mogelijkheid te bieden om deze xml^s (PAIN-formaat) in uw internetbankieren-pakket te importeren.

SepaStudio is een programma waarmee u op eenvoudige wijze betaal- en incasso-batches aan kunt maken in SEPA. Om SepaStudio te kunnen gebruiken, dient uw bank de mogelijkheid te bieden om deze xml^s (PAIN-formaat) in uw internetbankieren-pakket te importeren. Op het moment van schrijven, biedt alleen de Rabobank deze optie (zowel voor Rabo Internet Bankieren Professional als voor Rabo Cash Management). Zodra bekend is dat andere banken deze optie bieden, zullen wij dit op deze site vermelden. Om te kunnen incasseren met SEPA (Direct Debit) dient u een Euro Incasso contract af te sluiten met uw bank. Neem contact op met uw bank voor verdere details. Vooralsnog ondersteunt SepaStudio uitsluitend Doorlopende Algemene Incasso^s (CORE). Business To Business/Zakelijk (B2B) verschijnt eind 2012. SepaStudio kan u helpen met de migratie van CLIEOP03 naar SEPA. Het CLIEOP03 formaat is een binnenlands betaal- en incasso-product en niet geschikt voor gebruik met IBAN. Per 1 februari 2014 zal CLIEOP03 niet langer worden geaccepteerd door banken. Door in de adresboeken SepaStudio de huidige rekeningnummers (BBAN) van uw debiteuren en crediteuren eenmalig te koppelen aan het IBAN en, in het geval van incasso^s, aan het MandaatID (machtigingskenmerk) en datum ondertekening mandaat, wordt het mogelijk CLIEOP03 bestanden in SepaStudio in te lezen en vervolgens een SEPA bestand weg te schrijven. Uw eigen gegevens, zoals uw IBAN en IncassantID (dat u krijgt van uw bank bij het afsluiten van een Euro Incasso contract), voert u tevens eenmalig in SepaStudio in. Uiteraard is het ook mogelijk betaal- en incasso-opdrachten rechtstreeks in SepaStudio in te voeren, of te importeren als CSV-bestand. Voorbeelden van importbestanden worden bij SepaStudio meegeleverd. Zodra al uw debiteuren en crediteuren zijn overgezet naar SepaStudio kunt u uiteraard al uw betaal- en incasso-opdrachten aanmaken in SepaStudio en hoeft u niet langer gebruik te maken van het CLIEOP03-formaat